Beskrivning

Grop var under 1600-talet och inpå 1700-talet ett ödehemman. Bebyggelsen har tydligen legat vid en grop av något slag. Nikula 1938:87. Ordet kan beteckna gropar i marken, både naturliga, ofta vattenfyllda (Jonsson 1966:328), eller ler- eller sandtag. Vid kusterna kan det också användas om bottengropar ”utanför en strand” (Zilliacus 1989:144), och i Stockholms skärgård betecknar det i flera fall vikar (Stahre 1986:114), möjligen också i något fall i Korpo (Fortelius 1999:143). Gissningsvis skall Grop föras till vattennamnsgruppen.

Källor

Jonsson, Hans, 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. 16. Lund.

Stahre, Nils-Gustaf, 1986: Ortnamn i Stockholms skärgård. Stockholm.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Zilliacus, Kurt, 1989: Skärgårdsnamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 558. Helsingfors.

Nikula, Oscar, 1938: Tenala och Bromarf socknars historia. I. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Gropböle 1410 (?)*

Grop 1552

Gropenn 1558

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.