Beskrivning

Namnet och byn uppträder denna enda gång. Fl. yrkesbeteckningen svarvare.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Svarffuarvijck 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.