Beskrivning

Namn med sl. -kärr har personnamnsförled huvudsakligen när fl. åsyftar uppodlaren. Så är det säkert i detta fall, och man får väl anta att det är fråga om ett mansnamn. Det vanliga namnet Anders brukar få kortformer av typen Ante. Kanske föreligger här en kortform av det inte ovanliga Anund, belagt bl.a. i Lojo på 1550-talet (Thors 1959:11).

Namnelement

kärr Ett antal bynamn på -kärr förekommer i Åboland och västra delen av Nyland, inklusive ett Kärra sammanlagt 15. Ett rimligt antagande är att namnen står i samband med uppodling av kärrmarker. Som hemmansnamn uppträder bl.a. Kärr och Brännkärr i Österbotten. Saxén finner det egendomligt att namnelementet är så vanligt och räknar med att det har funnits ett personnamn som avspeglas i en del av namnen (1905:49, 72). Något egentligt stöd för tanken har inte senare framkommit. Jfr dock Kärra i Dragsfjärd. En man som har bott vid ett kärr eller kanske har odlat upp detta har måhända kunnat omtalas som *Kärr-Erik eller *Kärren. Åke Granlund finner det ändå inte särskilt sannolikt (1965:81). En annan lika osannolik utgångspunkt för ett kortnamn *Kärre vore det *Kärrmund som möjligen har förekommit på Åland (se Germundö, Saltvik). Ordet kärr ’sankt skogsområde’ el. dyl. är utbrett över hela Skandinavien. Jonsson 1966:336 ff. I Finland förekommer det i över 6 000 ortnamn (Valtavuo-Pfeifer 1998:143 ff.).

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Annker *

Annekär

Annekær godz 1490

Anneker 1541

Anakier 1552

Andekär 1557

Antker 1558

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.