kärr

Ett antal bynamn på -kärr förekommer i Åboland och västra delen av Nyland, inklusive ett Kärra sammanlagt 15. Ett rimligt antagande är att namnen står i samband med uppodling av kärrmarker. Som hemmansnamn uppträder bl.a. Kärr och Brännkärr i Österbotten. Saxén finner det egendomligt att namnelementet är så vanligt och räknar med att det har funnits ett personnamn som avspeglas i en del av namnen (1905:49, 72). Något egentligt stöd för tanken har inte senare framkommit. Jfr dock Kärra i Dragsfjärd. En man som har bott vid ett kärr eller kanske har odlat upp detta har måhända kunnat omtalas som *Kärr-Erik eller *Kärren. Åke Granlund finner det ändå inte särskilt sannolikt (1965:81). En annan lika osannolik utgångspunkt för ett kortnamn *Kärre vore det *Kärrmund som möjligen har förekommit på Åland (se Germundö, Saltvik). Ordet kärr ’sankt skogsområde’ el. dyl. är utbrett över hela Skandinavien. Jonsson 1966:336 ff. I Finland förekommer det i över 6 000 ortnamn (Valtavuo-Pfeifer 1998:143 ff.).

Förekomster

Åboland

Dragsfjärd: Kärra Kimito: Brokärr , Kastkärr , Mattkärr , Västankärr , Villkärr Västanfjärd: Misskärr

Egentliga Finland

Kustö: Kärrom Sagu: Birkärr , Brännkärr

Nyland

Borgå: Kärrby Degerby: Kärr Esbo: Kärr Helsinge: Nordsjökärr Kyrkslätt: Kärrans Lojo: Kärr Pernå: Kärrböle , Kärrby Pojo: Antkärr Sibbo: Kärr Snappertuna: Kärrby Tenala: Västankärr

Kartan kommer att få svensk text inom kort.