Beskrivning

Namnet verkar ovanligt i sin miljö. Något önamn är det inte, och bebyggelsen har heller inte legat på en ö. Sannolikt är byn uppkallad efter någon av de över 20 orter i Sverige som har namn av typen Ekeryd, Ekered, Ekeröd. Sl. -red, -röd förekommer annars inte i Finland.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ekærye bol 1451

Eijkredh 1549

Ekerritt 1552

Ekeredh 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.