ö

I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Förekomster

Åland

Eckerö: Eckerö Hammarland: Äppelö , Skarpnåtö Jomala: Kungsö , Möckelö Finström: Bastö , Bergö , Tjudö Geta: Dånö , Finnö , Isaksö , Snäckö Saltvik: Boxö , Germundö , Hjortö , Lavö , Ryssö , Saggö Sund: Prästö Vårdö: Ängö , Bergö , Bussö , Lövö , Mickelsö , Sandö , Töftö , Vårdö Lemland: Järsö , Nåtö Lumparland: Svinö Föglö: Bänö , Brändö , Bråttö , Flisö , Föglö , Hummersö , Järsö , Jyddö , Kallsö , Nötö , Överö , Sanda , Sommarö , Ulversö Kökar: Finnö , Hamnö , Hellsö , Kyrkogårdsö Sottunga: Finnö , Hästö , Husö Kumlinge: Björkö Brändö: Brändö , Fiskö , Korsö

Åboland

Dragsfjärd: Söglö Finby: Hästö , Kolsjö Hitis: Bergö , Biskopsö , Vänö Houtskär: Äpplö , Björkö , Nåtö , Sördö Iniö: Iniö , Keistiö Kimito: Träskö Korpo: Aspö , Björkö , Elvsö , Finnö , Gyltö , Kälö , Lempersö , Lillgyltö , Utö Nagu: Biskopsö , Borstö , Haverö , Käldö , Nötö , Sandö , Själö , Sommarö , Trunsö Pargas: Björkö , Kopparö , Lillmälö , Mälö , Stormälö , Västermälö Västanfjärd: Finsjö

Egentliga Finland

Bjärnå: Bondtykö , Tykö Gustavs: Godelsjö , Löpö , Lypertö Karuna: Sandö Kustö: Kustö Pikis: Harvarö Tövsala: Östansjö

Nyland

Borgå: Emsalö , Kråkö , Sundö , Vessölandet Bromarv: Hangö , Kättilbotsö , Sandö Degerby: Degerö Ekenäs: Älgö , Busö , Grevö , Gullö , Hästö , Hermansö , Jussarö , Kopparö , Kurö , Odensö , Skåldö , Sommarö , Tovö Esbo: Moisö , Sökö , Sommarö , Svinö Helsinge: Brändö , Degerö , Drumsö , Nordsjö Ingå: Älgsjö , Ålö , Barö , Bastö , Lillramsjö , Storramsjö , Vålö-Östergård Karislojo: Öby Kyrkslätt: Edö , Järsö , Medvastö Pernå: Edö , Kärlingsö , Kejvsalö , Påsalö , Sarvsalö , Sondarö , Tjuvö Pojo: Ekerö Pyttis: Fagerö , Klåsarö Sibbo: Granö , Husö , Kitö , Krämarö , Löparö Snappertuna: Dalkarö , Gästersö , Halstö , Långö , Persö , Strömsö , Torsö Strömfors: Gäddbergsö , Tessjö Tenala: Lindö

Österbotten

Bergö: Bergö , Vargö Karleby: Rödsö Karlö: Karlö Kaskö: Kaskö Korsholm: Karperö , Klemetsö Kronoby: Bråtö , Överbråtö , Ytterbråtö Kvevlax: Koskö Lappfjärd: Koppö Pedersöre: Edsevö , Katternö , Lövö , Östensö Öja: Långö

Satakunta

Björneborg: Innerö , Ytterö Sastmola: Sältö

Karelen

Kymmene: Aspö , Kutsalö , Mussalö Veckelax: Bötö , Kuorsalö , Stamö Vederlax: Båtö

Tavastland

Växiö: Växiö

Efter krigen 1939–40, 1941–44 avträdda området

Björkö: Björkö

Kartan kommer att få svensk text inom kort.