Beskrivning

Sl. ö, om fl. har forskarna haft olika meningar. Karsten, Westman och Kerkkonen antar att guden Tor åsyftas, medan andra, Setälä, Saxén, Hugo Pipping, utgår från mansnamnet Tord. Westman 1935:363. Att öar uppkallats efter gudar verkar inte särskilt sannolikt. Se även Odensö.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Torsöö 1461

Tordzöij 1545

Torssöö 1549

Se även

Odensö Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.