Beskrivning

Namnet har ursprungligen avsett den bäck som rinner genom byn. Bäcken har väl haft mörkt vatten eller hållit sig öppen till någon del under vintern och därför sett mörk ut. Jfr Huldén 1990b.

Källor

Huldén, Lars, 1990b: Svart och vitt i ortnamn. I: Namn och bygd 78, s. 105–109.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Suartthebeck 1540

Swartebek 1541

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.