Beskrivning

Fl. i namn på böle är ofta personbetecknande, säkerligen också här. Granlund refererar diskussionerna om namnet o.a. liknande och kommer till slutsatsen att här ingår ett personbinamn Knop eller *Knope. Bynamnet ändrades på 1800-talet till Köpböle, uppenbarligen av anständighetsskäl. Dialektorden knopa ’coire’ och knop ’coitus’ kändes stötande. Granlund 1965:71 ff.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Knapböle

Knopböle 1551

Knåpans 1558

Knopeböle 1560

Knåpböle 1562

Se även

Köpböle Snappertuna

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.