Beskrivning

Ett av hemmanen i byn heter Kniv, säkerligen ett gammalt tillnamn. Det är fl. både i Knivsö och Knivsund. Som gårds- och släktnamn är Kniivilä känt från närliggande finska trakter. Så heter också en by i Evijärvi. En nämndeman Hans Knijff omtalas tre gånger 1630–49 i Kemi. Uusi suomalainen nimikirja. Om bakgrunden till binamnet är ingenting känt. En knivsmed? Jfr Laghi kniuasmidh i Stockholm 1439 (Thors 1959:71). Även Puukko ’kniv med träskaft’ tycks förekomma med personsyftning och sekundärt som gårds- och släktnamn i finska trakter. Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Öja (historisk kommun)

Äldre belägg

Kniifs fjerding 1531

Kniffsund 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.