Beskrivning

Gunnarholm förekom som bynamn under 1500-talet. Ett av hemmanen i Kirilax heter Gunnars. Back 1967:410.

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

Källor

Back, Lars, 1967: Den äldsta bosättningen i Karleby. I: Karleby sockens historia I, s. 323–477.

Äldre belägg

Holme 1554

Gunnar holm 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.