Beskrivning

Närvilä har ursprungligen avsett ett hemman i Kaustar. Kanske var Lasse Närff knuten till hemmanet. Namn av typen Närvä förekommer bl.a. i Jurva, Kumo och Ulvsby, och Närvi i Askola. Tillnamnets ursprung är oklart. Möjligen är det en finsk omvandling av ett skandinaviskt namn, kanske en variant på det icke ovanliga Narve. Jfr Uusi suomalainen nimikirja: Närvä. Karsten 1921:68, 574, 1923:224. Se även Närpes.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Lasse Närff 1560

Naruen 1562

Narul 1563

Nerffue 1571

Nerffuen

Nerffuala 1581

Näruela 1608

Närfwilä 1650

Närfuila 1654

Närfwilä 1699

Långnääs 1699

Se även

Kaustar Karleby

Närpes Närpes

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.