Beskrivning

Kaustar motsvarar antagligen en personbeteckning bildad med suffixet -ari av personnamn som Kausti. Liknande bildningar är Hyväri, Toivari, Lempari o.s.v. Som bebyggelsenamn uppträder liknande i Kaustio, by i Tövsala, Kausti i Lundo, Koustar i Kimito. Hit hör även sockennamnet Kaustinen / Kaustby i Perho ådal. Till grund för dessa ligger enligt allmänt antagande ett personnamn, närmast något germanskt namn på Gaust-. (Uusi suomalainen nimikirja). Sv. Gustav hör eventuellt inte till den gruppen och förefaller sent i folkligt bruk. Jfr Gösta Holm 1974. Augustinus? (Lars Huldén). Diftongen au har i svensk dialekt utvecklats vidare > ou > öu.

Källor

Holm, Gösta, 1974: Namnet Gustav. Namn och bygd 62, s. 61–77.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Koustar

Kaustar 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.