Beskrivning

Kokkola är det finska namnet på Gamlakarleby / Karleby stad. Landskommunen hette från 1927 Kaarlela. Kokkola har vidsträckt användning också bland svenskar som namn på staden. Olika teorier och sägner om namnets uppkomst förekommer. Namn bildade med bebyggelsebeteckningen -la har ofta personsyftande stam. Som personnamn är Kokko vanligt i Finland, Kokkola speciellt utbrett i södra Tavastland. Det anses liktydigt med kotka ’örn’. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Kåchola by (Utij Gambla Karleby sochen) 1619

Kåckolaby 1620

Se även

Gamlakarleby Karleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.