Beskrivning

Kokkoböle nämns endast på 1400-t. och betecknar då ett gods som donerats till ett nunnekloster i Åbo och senare kommit i Nådendals klosters ägo. En syneman Oloff Kocko omtalas 1440 i Mustasaari. Tillnamnet är säkert identiskt med fl. i Kokkoböle. Det är ett gammalt finskt namn med samma betydelse som kotka, d.v.s. ’örn’. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Koko böle 1414

Kokkoböle 1445

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.