Beskrivning

Sl. är säkert fi. saari ’holme’, fl. ett personnamn Anikka, Annika, sammanhörande med lty. Annico, Aneko, med många varianter och säkerligen här ett mansnamn. Uusi suomalainen nimikirja: Annola.

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Anixor 1488

Enneckasaar 1492 (Nimikirja)

Anichsar 1544

Anicsar 1546

Anicksår 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.