Beskrivning

Fl. är säkerligen personsyftande. Tydligen har fl. tidvis förbundits med ordet (och tillnamnet) junker ’ung herre, adlig yngling’ m.m. Snarare är det fråga om en form av Johannes. En liknande torde föreligga även i hemmansnamnet Junkkari i Laihela (om ej av Junker). Jfr även fi. parformer som Jaska och Jaskari = Jakob. Personnamnsformer är inte bundna av språkgränsen (jfr fi. Heikki, sv. Heick i Öb); man kan gott tänka sig en namnform sv. *Junke, vid sidan av en rad finska varianter (Junnikka, Junnukka m.fl., Uusi suomalainen nimikirja). Skrivformerna 1474, 1498 är pluralformer.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Juncksund 1440 *

Jwncka swnda 1474

Junckasundom 1498 – 1499

Junckersund 1543

Juncksund 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.