Beskrivning

Fi. Höystöveden kylä (Karsten 1933:88). Sl. är fi. vesi ’insjö, insjöfjärd’ men också ’havsfjärd vid kusten’. Man torde kunna utgå från att fl. har innehållit en diftong, som kan ha genomgått utvecklingen au > öu > ö:, liksom ordet höst, som namnet på något stadium kan ha kopplats samman med. En primärform *Hauhostenvesi låter tänka sig, ”Hauhobornas vatten”. Det finns flera ortnamn i Satakunta och Tavastland som innehåller personnamnet Hauha, Hauho, Hauhia, som är tyskt (’hög’) men blev infört i Finland på medeltiden. Ett av namnen är väl Hauhuu sydöst om Virdois. Uusi suomalainen nimikirja: Hauhia.

Källor

Karsten, T.E., 1933: Svenskt och finskt i Finland. I: Folkmålsstudier I, s. 63–88.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Hösteuesi 1440 *

Heewestawese 1498 – 1499

Höstueis 1544

Höstues 1546

Höuestuesi 1556

Höstuesi 1571

Andra språk

Finska: Höystöveden kylä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.