Beskrivning

Av kartbilden att döma har tre olika sund sammanstrålat vid Sundom, vilket skulle kunna motivera den plurala dativformen på -om som har förallmänligats i namnet. Byn har delats i Över- och Yttersundom. Tidigare användes namnet Murmursund om Sundom.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Äldre belägg

Sundom 1543

Se även

Mormesund Solf

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.