Äldre belägg

Östersoluo 1571

Se även

Solf Solf

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.