Beskrivning

Motsvarar nuvarande Sundom. Fl. är kanske ett ursprungligt önamn *Muurinmaa, vars fl. i sin tur hör samman med det i fi. utbredda tillnamnet Muuri Uusi suomalainen nimikirja, (Nina Martola). Namnet har också förbundits med fi. muurain ’hjortron’ (Blomqvist 1994).

Källor

Blomqvist, Marianne, 1994: Ortnamn i Sundom. I: Byn som steg ur havet. Sundoms historia. I, s. 73–86. Vasa

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Murmesund 1440

Murmusund 1443

Mormesund 1543

Mursund 1546

Murmursundh 1548

Se även

Sundom Solf

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.