Äldre belägg

Vestersoluo 1571

Se även

Solf Solf

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.