Beskrivning

Replot är ett finskt skärgårdsnamn, bildat med sl. luoto ’grund, skär’ och liknande. Fl. har tolkats som fi. raippa ’rep, spö’ och liknande, ett lån från urnordiskan. En tilltalande tanke är att här ingår något gårds- eller släktnamn och att fl. anger vem som nyttjat den ö som efter att ha smält samman med andra gav helheten dess namn. Dylika namn finns i Tavastland och Satakunta, t.ex. bynamnet Raipio (Raipia 1540) i Karkku (Ritva Liisa Pitkänen).

Bebyggelsenamn i Replot (historisk kommun)

Äldre belägg

Repeloth 1498

Replott 1543

Replot

Reploot 1546

Replott by 1548

Reiploto 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.