Beskrivning

Fl. är ett tillnamn: Marcus Kråke i Kråkelund 1543. Tillnamnet, som inte är ovanligt, får väl hållas samman med fågelnamnet kråka. Ett hemman i Kråklund togs på 1600-t. till nytt kyrkoherdebol, sedan det gamla införlivats med Korsholms avelsgård (Norra Ladugården). Åkerblom, K.V. 1956:93. Kråklund har införlivats med Vasa stad. Namnet ger intryck av att vara en bildning av herrgårdsnamnstyp.

Namnelement

lund Ordet lund ingår i några bynamn och flera namn på hemman och egendomar. Det hör till de vandrande namnlederna och har inte nödvändigtvis avseende på lundartad natur. Ordet ingår väl även i namnet Lundo i Åbotrakten. Tämligen nybildade namn med sl. -lund åsyftar ofta stora gårdar, villor jämte omgivning m.m. Förleden är gärna ett personnamn: Loviselund.

Källor

Åkerblom, K.V., 1941, 1956: Korsholm historia. I-II. Vasa.

Äldre belägg

Kråkelund 1543

Kråckelund 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.