Beskrivning

I äldre tid har viken skuggats av klippor i SV. Den kan ha tett sig mörk.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Mörckuick 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.