Beskrivning

Det finns flera namn bestående av person(bi)namn och sl. dal i Pargas. Ett personnamn (*Loffse) föreligger möjligen också här.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Losszdaal 1540

Loffzdaal 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.