Beskrivning

De nämnda beläggen är de enda påträffade. Namnet har inte fått någon tolkning. Lördags? Jfr Fredagskulla, Ingå.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Löge dax booll 1552

Lögedax bööll 1553

Se även

Fredagskulla Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.