Beskrivning

Beläggen tyder på ett personnamn Skugge. En Jönis Skugge förekom 1455 i Karis (Kerkkonen 1952:15). Det har förekommit även i Österbotten (Huldén 1986:89). Uttalsformen kan ha uppkommit ur den svåra konsonantkombinationen -ggb-, men kan eventuellt återgå på namnformen Skogh?

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Huldén, Lars, 1986: Skuggskäret. I: Festskrift 5.2.1986, Lars Huldén. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 530. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skuggaböle 1427 *

Skuggeböle 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.