Beskrivning

Av det finska ordet jumala ’gud’. Det finns ett femtiotal namn med denna fl. i Finland, också i en så rent svensk trakt som fasta Åland, (Jomala. Enligt ett förslag kan dessa namn i skärgården beteckna hamnar som markerats med kors eller mänskoliknande hamnmärken (Huldén 1982:97). Granlund (1982:78 ff.) har undersökt namn innehållande jumala.

Källor

Huldén, Lars, 1982: Finska inslag i Ålandsområdets ortnamnsskick. I: Studier i nordisk filologi 63, s. 95–103. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 502. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1982: Om namnet Jomala. I: Studier i nordisk filologi 63, s. 95–103.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Jomaluick 1540

Jomallewiick

Jummalwijck 1541

Jumaluik 1543

Se även

Jomala Jomala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.