Beskrivning

Magnus Hemmesson omtalas 1651 och Magnus Hemus 1466, nämndeman. Mansnamnet Heimo som återgår på ett lågtyskt Haimi / Haimo, Heimo har varit mycket utbrett i finska trakter. Uusi suomalainen nimikirja. Förmodligen ingår det i bynamnet.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Heijmosby 1526 *

Heijmos 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.