Beskrivning

Ordet kil uppträder i bynamn på flera ställen, t.ex. i Pojo och Kimito.

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kylom 1392

Kilom 1405

Kila 1515

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.