Beskrivning

Gullede är ett äldre namn på Lindö. Fl. torde vara färgadjektivet gul, och sl. ser ut att vara -ed(e) ’landhals som förenar två landområden’. Alternativt kan man tänka sig ett hypokoristiskt personnamn Gulle (Örnmark 1999:38). Se även Gullö i Ekenäs.

Källor

Örnmark, Michaela, 1999: Bynamn i västra Nyland i ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Avhandling pro gradu. Institutionen för nordiska språk, Helsingfors universitet.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Golede 1410 *

Golöö 1540

Gollöö 1552

Gulöö 1555

Guleedth

Gulleedhe 1564

Se även

Gullö Ekenäs

Lindö Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.