Beskrivning

Kälkala ligger i Tenalas nordligaste hörn intill Bjärnå. Namnet är finskt, en avledning med -la. Fl. är säkerligen personsyftande. Kanske avser det från början ’kälkmakare’, men ett samband med fsv. binamnet Kjælke ’käke’ har också antagits. Uusi suomalainen nimikirja med hänv.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kelka 1549

Kelcka 1552

Kelkaby 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.