Beskrivning

Ett vanligt naturnamn, ”den breda viken”.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bredeuik 1549

Bredwick 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.