Beskrivning

Svartkam förekommer inte i senare jordeböcker. Fl. är adj. svart, hur sl. skall uppfattas är oklart. Måhända är hela namnet personbetecknande, ett tillnamn med kam i betydelsen ’huvud, skult’ (SAOB K 224). Man kan jämföra med tillnamn som Svarthofde och liknande i Sverige och Danmark (Janzén m.fl. 1947). Också i finskan finns sakligt likartade namn: Mustaharja, harja ’man, (tupp)kam’ m.m., Mustaparta, Mustapää (Uusi suomalainen nimikirja: Mustapää).

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Janzén, Assar (utg.), 1947: Personnamn. Nordisk kultur. VII. Stockholm, Oslo, Köpenhamn.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Svartekammo 1540

Suartekamme 1541

Suartkammo 1545

Swartkamb 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.