Beskrivning

Byn har tidigare hetat Skitinbäck. Nygård uppträder första gången 1805 och får väl betraktas som en medvetet skapad ersättning för det mindre tilltalande äldre namnet.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Se även

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.