Beskrivning

Fl. är smed, sl. ede ’ed, landhals’. Någon smed har tydligen bott vid det ed som skiljer Hemträsket från Björknäsfjärden. Medan viken Heinlax fanns kvar kom man genom att passera edet sjövägen till Prästkulla.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Smidzedhe 1524 *

Smedzöö 1549

Se även

Prästkulla Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.