Beskrivning

Namnen på Lapp- är problematiska. Många innehåller folkslagsbeteckningen lapp eller densamma med utvidgad betydelse ’person som lever på lappars vis’. Men det har uppenbarligen också funnits ett personnamn Lappi i finskan. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Hangö (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lapuik 1549

Lappevick 1552

Lapwick 1554

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.