Beskrivning

Alaspää är en av Tenalas nordligaste byar och har antagligen namngivits i det nordligare Bjärnå. Namnet betyder ”nedre ändan (av bebyggelsen)”.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Alspä 1549

Alaspä 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.