Beskrivning

Sl. är möjligen ordet äng, fl. är oklar. Ordet sjö har inte s i sammansättningar. Av dial. sjöhus?

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Siösengh 1549

Siöeng

Siösängh 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.