Beskrivning

Klockböle förekommer under 1500-t. som bynamn. Ibland räknas byn till Kjulböle, och har väl uppgått i den byn. Någon tolkning av fl. har inte framställts. Jfr dock Klövskog i Nurmijärvi, fi. Klaukkala, som innehåller en form av Nikolaus.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Klockaböle 1526 *

Klijckeby 1540

Klöckeby 1541

Kluckeby 1543

Klockeby 1556

Klöckböle 1560

Se även

Kjulböle Snappertuna

Klövskog Nurmijärvi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.