Beskrivning

De äldsta skrivningarna antyder ett personnamn i genitiv. En Peder Krok omtalas 1424 i Karis (Kerkkonen 1952:54). Senare har hur som helst en anknytning till ordet krog skett.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kroxby 1540

Krogsby 1541

Kroghen 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.