Beskrivning

Staden Kristinestad grundades 1649 av Per Brahe. Namnet togs i bruk 1652. Fl. kan syfta på grundläggarens första gemål Kristina Katarina Stenbock, kanhända också som en gest åt drottning Kristina. Mäkelä m.fl. 1984:13 ff.

Källor

Mäkelä, Anneli - Pettersson, Lars - Åkerblom, Bror, 1984: Kristinestads historia. I. Redigerad av Mauno Jokipii. Vasa.

Bebyggelsenamn i Kristinestad

Äldre belägg

Christinæ Stadh 1652

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.