Beskrivning

Ordet drag betyder ’ställe på en farled, där man drar båtarna över land’. Bebyggelsen har fått namn efter viken.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Draxuik 1549

Draxuick 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.