Beskrivning

Av fi. riihi ’ria’ och laksi vik’. I äldre tid uppfördes rior, ”utriar” (Munsala), inte bara i själva byarna utan också vid längre bort belägna odlingar, t.ex. svedjemarker (Ritva Liisa Pitkänen, hänv. till Ilmar Talve).

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ryelagx 1437

Rijlax bol 1451

Rilaxby 1549

Rihilax 1559

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.