Beskrivning

Det finns flera Sundom i Finland. Ändelsen -om har ursprungligen markerat dativ pluralis, som använts efter många prepositioner. Formen har stelnat till grundform, men kanske med en kvarstående lokalbetydelse.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sundom 1549

Siundom 1557

Sondom 1564

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.