Beskrivning

Sl. är -arv ’ärvd jordegendom’, fl. ett personnamn *Pål(e), av Paulus.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Polarff 1549

Polars 1561

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.