Beskrivning

Domargård har bl.a. ägts av Nils Ingesson Diekn, som 1395 var domare i västra Nyland, och 1412 fick Niels Diekn, även han domare, frälse på halva Domarby (Kerkkonen 1952:127).

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Domarby 1461 *

Domargårdh 1513 *

Domerby 1545

Domargordhen 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.