Beskrivning

En tidig ägare Lars Pedersson i Veckjärvi var tidvis domhavande i Borgå härad. Efter honom och hans son Olof Larsson, domhavande 1577–79, har gården fått namn.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Äldre belägg

Domargordhenn 1573

Domaregården 1580

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.