Beskrivning

Till grund för bynamnet ligger säkerligen personnamnet Ebbe, kanske såsom i andra gårdsnamn på -om avseende gårdsfolket på Ebbes gård eller bildat till en sammansättning med Ebbo. som fl. (jfr 1548). Personnamnet är en kortform av ett sammansatt namn, oklart vilket. Granlund 1956:348, 381 och hänv., Thors 1959:27.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Ebbe i Skogom 1404 *

Ebbe a Skoghom 1421

Ebbomby 1540

Ebbeskoo 1548

Ebbo

Ebbom 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.